دسته بازی‌های زیبا

 

whitegold4

شرکت‌های کوچکی مثل اسکاف دست به باز طراحی دسته های بازی کنسول‌های مختلف در دنیا زده‌اند. این شرکت‌ها بازی کردن را برای طرفداران راحت‌تر و سریعتر می کنند. بسیاری نیز تغییراتی در ظاهر آنها بوجود می آورند.